El professor Gaël Le Mens, un dels 13 investigadors d'excel·lència subvencionats per Consell Europeu de Recerca

El Consell Europeu de Recerca (ERC) ha concedit 630 milions d'euros de la UE a 329 investigadors d'excel·lència de tot Europa, dels quals 13 treballen a Espanya i rebran un total de 23 milions d'euros. El professor Gaël Le Mens, que imparteix classes al Màster of Science in Management de la UPF Barcelona School of Management, ha estat un dels 13 investigadors que rebran la subvenció del programa de recerca i innovació de la UE, Horitzó 2020.

El projecte presentat pel professor Le Mens proposa estudiar com l'actual polarització de les opinions dels grups socials és la que ha produït l'ascens del nacionalisme o de les ideologies populistes a Europa.

Le Mens vol conèixer els mecanismes que generen aquesta polarització combinant coneixements de psicologia, sociologia i economia per entendre com la manera de triar la informació conforma creences i actituds.

Segons el projecte subvencionat per la Consell Europeu de Recerca, aquesta investigació és molt actual perquè "actualment els mitjans de comunicació social estan transformant molt ràpidament la forma en què accedeix la gent a la informació".
"Els mitjans socials faciliten que la gent estigui més exposada a fonts de notícies que coincideixin amb les seves opinions i, d'altra banda, permeten eludir molt fàcilment qualsevol informació que les qüestioni o vagi en contra", segons el projecte.

Per això, el professor Le Mens intentarà explicar la forma en què els patrons de consum de la informació que permeten els nous mitjans de comunicació social afecten les actituds individuals i col·lectives. Amb això, s'espera que els resultats d'aquesta investigació ajudin a comprendre fenòmens que van des de l'impacte de les notícies falses a la persistència d'estereotips negatius sobre els grups socials diferents del nostre.

.