La Fundació Pedro Salesa Cabo atorgarà una beca de 2.250 € per cursar la 4a edició del Màster en Lingüística Forense IDEC-IULA

Gràcies a un conveni entre l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Pedro Salesa Cabo, la Fundació atorgarà una beca de 2.250 € per cursar la 4a edició del Màster en Lingüística Forense IDEC-IULA . Per acollir-se a la bonificació, el candidat haurà de sol·licitar-la en el moment de preinscripció al màster, abans de l'inici del primer any acadèmic de l'alumne i, per tant, sense haver cursat anteriorment cap dels dos postgraus que componen el màster.

El candidat haurà de presentar la sol·licitud abans del dia 25 de gener del 2012, juntament amb una carta en què s'exposi els motius de la sol·licitud i l'expedient acadèmic, que haurà d'incloure la nota mitjana.

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Informació i Admissions en info@idec.upf.edu

.