Finances per a no financers per a Criteria Caixa Corp

El passat mes de juny, va finalitzar la segona part del curs de Finances per
a no Financers que ja havíem desenvolupat l'any anterior. En aquesta
segona part, es pretenia aprofundir en una sèrie de conceptes bàsics
i actualitzar aquells temes necessaris per a la nova etapa de la companyia.

.