Un nou MBA 'customitzat' a mida de cada estudiant

  • Fins a un 40% de l'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management és personalitzat
  • Cada participant definirà el seu projecte i dissenyarà, amb el seu mentor, el seu propi itinerari formatiu

De la mateixa manera en què un programa a mida per a una empresa s'adapta en contingut i metodologia a les necessitats d'aquesta, l'Executive MBA de la UPF Barcelona School of Management s'adapta al projecte personal de cadascun dels seus participants. La Universitat Pompeu Fabra ofereix aquest any un nou MBA redissenyat i reformulat a partir d'una proposta de valor innovadora i concebut per a preparar a professionals que aportin solucions transformadores a la societat, l'economia o les necessitats de la seva pròpia empresa. Per això, cada participant treballarà un repte personal, un projecte que es definirà des de l'inici del curs sota la supervisió d'un mentor acadèmic i que l'ajudarà a identificar els coneixements clau que ha d'adquirir durant el curs. D'aquesta manera, el programa combina continguts de base -aquells que es consideren fonamentals per a qualsevol professional que vulgui exercir una funció directiva (Comptabilitat Financera, Direcció estratègica, Producció, Internacionalització, etc.)- i continguts específics, que es 'customitzen' segons les competències personals i el projecte professional definit pels participants a l'inici del programa. 'Vam detectar que cada participant té unes necessitats formatives diferents en funció de la seva formació, experiència o habilitats naturals. Així mentre un necessita aprofundir en temes de finances o màrqueting, un altre potser ho necessita en negociació estratègica, comunicació o creativitat. A més no necessita la mateixa formació un projecte de comerç electrònic que potser demanda major formació en màrqueting digital que un projecte d'internacionalització que requerirà major formació en logística o mercats exteriors', explica Jordi de Falguera, director del programa. Fins a un 40% de l'Executive MBA és personalitzat.

Cada alumne decideix el seu projecte individual i aquest projecte serà l'eix vertebrador del procés d'aprenentatge i l'ajudarà a desenvolupar aptituds d'anàlisi, diagnòstic i competències viables per a la Direcció d'empresa. És a dir, treballarà un projecte concret però el procés està pensat perquè cada participant treballi i desenvolupi les capacitats directives necessàries i els coneixements per dur a terme qualsevol projecte en l'àmbit personal i professional, inclosa la gestió i el treball en equip i la confrontació de projectes. 'Busquem l'individu que planteja reptes i aporta solucions innovadores, el que vol convertir-se en protagonista del seu procés d'aprenentatge i participa en la creació del seu itinerari formatiu'.

Com unir management i ciència?
La UPF Barcelona School of Management s'ha consolidat com una escola de management diferent. L'avala l'equip docent del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i també la seva concepció sobre el management i la seva metodologia de treball centrada en l'analítica i el rigor científic. 'Es tracta d'aplicar la ciència als negocis per construir els cànons d'una nova economia basats en solucions, idees, investigació i intercanvi', afirma el degà de la institució, Daniel Serra de la Figuera.
La gestió basada en l'evidència, l'obertura de ment i la transdisciplinarietat són la seva clau per formar persones capaces de trobar solucions o oportunitats de negoci de vegades no tan evidents. La seva ferma aposta cap a la personalització, la transversalitat i el mentoring li augura un lloc destacat en el sector de la formació superior.

.