Europa cita el Màster en Traducció Literària i Audiovisual com a exemple de programa per formar traductors

La Plataforma Europea per la Traducció Literària (PETRA) acaba de publicar el document Cap a unes condicions noves per a la traducció literària a Europa. Les recomanacions de PETRA.

A l’apartat Education and Training of the Literary Translator, l’informe cita el nostre Màster en Traducció Literària i Audiovisual (IDEC-Universitat Pompeu Fabra) com a exemple de formació de traductors i fa èmfasi en el fet que els seus professors siguin traductors professionals, correctors, editors i professors universitaris.

Aquesta publicació és el resultat del congrés celebrat a Brussel·les de l’1 al 3 de desembre de 2011, que va reunir gairebé 70 organitzacions de 34 països relacionades amb la traducció literària. L’objectiu principal de PETRA és promoure i recolzar la traducció literària i els traductors literaris a Europa, posant en marxa iniciatives de millora en aquest camp. El document que s’acaba de publicar està disponible en format paper i serà distribuït per les diferents associacions de traductors literaris a cada país.

.