Neus Ballús: 'Amb títol vol ser un debat obert sobre el paper que la universitat juga a les nostres vides'

El 25 de novembre passat, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va acollir l'estrena del documental interactiu (webdoc) Amb títol, un projecte dirigit per la cineasta i antiga alumna del Màster en Documental de Creació de la UPF, Neus Ballús, que s'emmarca en els actes de commemoració del 25è. aniversari de la Universitat.

Amb títol, que compta amb la coproducció de TV3 i amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa, fa viatjar l’usuari-espectador a través d’una sèrie de casos d’alumni singulars, com si es tractés de la seva pròpia experiència vital. Parlem amb Neus Ballús d'aquest projecte innovador.

- Amb quina intenció heu creat Amb títol i quin és el seu principal objectiu?

El punt de partida i l’objectiu d’Amb títol és construir un retrat d’aquesta comunitat de persones que ha passat alguna vegada per l’experiència universitària. En una societat en què, en cada nou curs, augmenta tant la població amb estudis universitaris (segons l’Idescat, hem passat de 733.000 universitaris a Catalunya l’any 2001 a prop d’1,3 milions el 2011) és important reflexionar sobre la funció que està fent la universitat a les nostres vides.

- Per què s’ha realitzat com un projecte interactiu?

Aquest projecte ha nascut com un documental interactiu perquè creiem que el tema del qual parlem requereix la participació activa dels usuaris. L’espectador, doncs, és també un participant actiu. I l’objectiu és que tots aquells exuniversitaris que ho vulguin, siguin d’on siguin, puguin sumar-se a aquest projecte col·lectiu. I perquè això sigui possible, cal un format viu i obert, com és el webdoc.

- Amb quins criteris heu seleccionat els personatges que hi intervenen?

Amb títol té una funció descriptiva sobre paper que juga la universitat des d’una perspectiva molt personal. Per això hem buscat les experiències de diversos exuniversitaris singulars: per esbrinar com el fet d’haver passat per la universitat ha marcat les seves vides. I veiem que la transformació es pot produir per diverses bandes: en el terreny personal, social, laboral, intel·lectual, etc.

- Amb títol es queda en el terreny de la reflexió o també vol aportar solucions?

A partir de totes aquestes experiències singulars –les que nosaltres retratem i les que els mateixos usuaris aportin- pretenem que es generi un debat sobre la universitat. En aquesta reflexió col·lectiva volem que es detectin alguns problemes o mancances que té la universitat pública d’avui dia, de manera que sorgeixin, també, algunes idees sobre com es podria millorar. Darrere d’aquest projecte hi ha una voluntat transformadora, de millora de la realitat.

- Quines etapes de la vida dels protagonistes retrata el webdoc?

Ens fixem en tres moments diferents de les vides dels protagonistes, que són un total de 25: l’etapa prèvia a la universitat (el lloc d’on venim, com són els nostres pares, què volíem ser de grans…), l’experiència universitària en si mateixa (la vida amb els companys, canviar la ciutat, la relació amb els professors i les matèries, etc. ) i finalment, l’etapa posterior a la universitat (la feina que fem, on vivim, si som feliços, si creiem que ens hem equivocat, etc.) Amb petites històries situades en un d’aquests tres moments, serà com podrem valorar tot el periple vital que ve marcat per l’etapa universitària.

- Quins són els principals temes que es tracten al llarg de les diferents històries?

Totes les històries, malgrat ser molt personals, estan pensades perquè tinguin un cert grau de “representativitat” o perquè se’n pugui extreure una lectura global respecte a la incidència que té el pas per la universitat en la vida d d’una persona. Se centren en els canvis que s’han produït en els protagonistes al llarg del temps al voltant del fet acadèmic, ja sigui en l’àmbit personal, professional, intel·lectual, emocional o social. La feina, les relacions humanes, l’esperit crític, la migració o la universitat com a institució hi tenen un paper destacat.

- Quina participació té TV3 en aquest projecte?

TV3, en el marc de l’aposta estratègica de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel format del documental interactiu, va donar suport actiu a Amb títol contribuint a la seva producció. El nostre projecte, en una convocatòria oberta l’any 2014 per l’àrea de Mitjans Digitals i de Documentals i Nous Formats de la CCMA, va ser un dels sis escollits, d’entre els 28 que s’hi van presentar. Ens consta que l’ambició d’Amb títol, els continguts que s’hi tracten, la voluntat d’experimentació amb un nou llenguatge interactiu i la implicació d’una institució com la UPF han estat motius de pes perquè TV3 contribuís a tirar endavant la nostra iniciativa.

.