Espanya entra al club dels bons negatius

Xavier Brun és director del Màster en Mercats Financers de la UPF Barcelona School of Management

 

El Tresor Públic va col·locar ahir 4.646 milions d'euros en lletres a sis i dotze mesos i va oferir un interès mitjà negatiu (-0,002%) en la subhasta a sis mesos per primera vegada en la seva història.

La situació actual és història. Els Estats estan emetent deute a tipus d'interès negatius. Aquest club el presideix Suïssa, el primer Estat a emetre deute a deu anys a tipus d'interès negatiu. El segueix Alemanya on els seus bons o el seu deute a set anys està en taxes negatives i l'últim país a entrar en aquest selecte club ha estat Espanya. Per primera vegada, Espanya ha emès deute a sis mesos amb tipus d'interès negatius, en concret el -0,002%. L'operativa és simple: un li deixa a l'Estat 100 euros i aquest li retorna als sis mesos 99,998 euros, és a dir, que paguem a l'Estat perquè ens guardi els diners.

Però, perquè passa això? Per què invertir en lletres del Estat si hi perdo diners? Hi ha tres motius:

1- Molta oferta de diner. El Banc Central Europeu ha inundat el mercat amb diner gratis per tant l'oferta de diner és molt superior a la demanda. L'efecte de molta oferta i poca demanda és la baixada dels tipus d'interès.

2- Deflació espanyola al -0,7%. Els preus baixen i això implica que si avui compro una camisa per 100 euros, demà valdrà menys, en concret 99,3 euros. És per això que si decideixo invertir els 100 euros en Lletres de l’Estat en lloc de comprar-me la camisa, al cap de sis mesos tindré 99,998 euros i podré anar a la botiga i comprar la camisa que valdrà menys i encara em sobraran diners. El diner que em sobra és el que els economistes anomenem tipus d'interès reals. Això és el tipus d'interès menys inflació.

3- Dipòsits del Banc Central al -0,2%. Els bancs poden fer dues coses amb l'excés de caixa que tenen. Una és demanar al Banc Central que els hi guardi, de manera que el Banc Central li demanarà el 0,2%. Una altra és invertir en Lletres del Tresor al 0,002%. Òbviament prefereixen pagar el 0,002% que l'0,2%. És per això que mentre el Banc Central faci pagar per l'excés de caixa als bancs i mentre els preus baixin, és a dir, hi hagi deflació, veurem que el club dels Estats amb bons negatius augmentarà.

.