Entrevista per a UPF.EDU a Maria Teresa Turell, directora del Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) a l’IULA i presidenta de la International Association of Forensic Linguists (IAFL)

El número 3 (desembre 2011) de la revista UPF.EDU publica en la secció Protagonistes una entrevista a M. Teresa Turell, on s'expliquen quin són els orígens i els objectius de la lingüística forense, què va portar a aquesta lingüista forense a dedicar-se a aquesta disciplina i quins són els projectes de recerca i els casos de peritatge que està portant a terme, quines són les sortides professionals del Màster en Lingüística Forense que dirigeix i quins són els reptes que la lingüística forense té plantejats internacionalment a curt i mig termini.

Maria Teresa Turell. "El llenguatge humà proporciona informació oral i escrita que ens delata"

.