Els nous poders de la lingüística forense

El diari Periódico, va publicar el passat 25 d'abril un article
sobre un cas d'extorsió lingüista, l'autor del qual es va descobrir
gràcies a la col·laboració de María Teresa Turell,
directora del Màster
en Lingüística Forense
.

«El llenguatge ens delata” resumeix, Maria Teresa Turell, especialista
en detecció de plagi, determinació/atribució d'autoria
de texts .

Després d'ajudar a identificar l'autor d'una extorsió analitzant
el text dels seus correus electrònics, la lingüística forense
es converteix en una eina per poder esclarir casos en els jutjats. Gràcies
al processament de grans extensions de text per ordinador, els investigadors
són capaços de detectar patrons universals de la llengua i senyals
especials que caracteritzen a cada autor. L'estil i estructura del text, l'ús
de frases subordinades, la freqüència de cada paraula, la densitat
i riquesa del lèxic, els errors, entre altres aspectes, permeten detectar
plagis o identificar autors desconeguts.

Entre els humans hi ha comunitats de parla que identifiquen una professió,
gènere, classe social o edat. “A més, cada parlant té el
seu idiolecte, la seva selecció individual de les possibilitats
que ofereix la llengua” diu Turell.

Tot i que la lingüística forense es treballa des de fa 50 anys, és
ara que comença a estar present en els tribunals espanyols.

Per veure la notícia completa , fes clic aquí

.