El Postgrau en Mediació Professional ha estat homologat per la Generalitat de Catalunya

D’acord amb el Decret 135/2012  del 23 d’octubre i amb l’ordre JUS/428/2012 del 18 de desembre per la qual es regulen els continguts bàsics i els procediments d’homologació de la formació específica en mediació en l’àmbit del Dret Privat s’ha declarat homologada en formació específica el Programa de postgrau de Mediació Professional.

Així doncs, els participants del programa de l’edició 2012-2013 tindran validesa oficial per actuar com a mediadors en organismes oficials i es podran inscriure al Registre de Mediadors de la Generalitat de Catalunya i al Registre Nacional de Mediadors que el govern crearà pròximament.

.