El paper dels recursos humans en l'entorn empresarial actual centra el debat a l'IDEC-UPF

El passat 15 de juny es va celebrar la jornada Directius i Empresa. La perspectiva des dels recursos humans organitzada conjuntament entre l?IDEC-UPF i INFOVA Formación y Desarrollo. La jornada va ser un èxit d?assistència i va congregar a més de 150 directius de recursos humans, que van tenir l?oportunitat de debatre sobre el paper que juga el factor humà en l?èxit de les empreses.

Oriol Amat, Catedràtic d?Economia d?Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i coautor de l?estudi ?Les empreses d?alt creixement i les gaseles de Catalunya?, va exposar les estratègies de recursos humans que apliquen les empreses que creixen malgrat l?actual conjuntura econòmica. D?un total de 200.000 empreses que operen a Catalunya, només 250 presenten un creixement de facturació per sobre de la mitjana. El primer factor que apunta el Dr. Amat són les persones. En tots els casos, es tracta d?empreses liderades per persones pro actives, amb passió pel projecte, que no culpen a factors externs i que fan gala d?una gran dosis d?humilitat. Aquestes empreses tenen polítiques de recursos humans centrades en la formació i els incentius, que persegueixen la màxima implicació del personal. Per últim, són empreses que realitzen fortes inversions en qualitat i investigació a fi d?oferir als seus clients productes innovadors.

A continuació van intervenir Iñaki de Miguel, Director del Observatorio de Comportamiento Humano en la Empresa i Gonzalo Martínez de Miguel, Director General d?Infova Formación y Desarrollo, i autors de l?estudi ?El modo de pensar de los directivos. España 2009-2010?. A la seva presentació, els ponents van dibuixar la forma de pensar dels directius en tant que l?avantsala de la seva conducta. El perfil del directiu espanyol es bastant homogeni, sense presentar grans diferències en funció del volum de l?empresa a la que treballa, l?edat o el gènere. El seu grau de satisfacció professional depèn en gran mesura de factors com l?autonomia en la pressa de decisions, reconeixement professional, relació amb el seu superior i, en menor grau, del sou o l?horari. Un punt dèbil de la seva gestió diària la constitueix la falta de feed-back sobre el seu treball, el que implica que una part del col·lectiu dirigeix a cegues. La possibilitat del teletreball s?obre pas amb dificultat entre els responsables de les empreses. Els directius creuen cada vegada més en aquesta alternativa, però encara no la practiquen o la permeten als seus equips.

Josep-Maria Fàbregas, Professor associat de Màrqueting Directe i Promocional de la Universitat Pompeu Fabra, va apuntar la necessitat d?aplicar conceptes propis del màrqueting de fidelització de clients a la gestió dels recursos humans. Els mètodes aplicats fins ara han d?ampliar-se incorporant la gestió dels ?intangibles corporatius?. Potenciar la creativitat dels treballadors i cuidar les converses a l?empresa incrementant el nivell de compromís de l?equip humà. A l?actualitat, disposar d?un equip humà cohesionat és especialment important per la reputació de la companyia i la relació amb els seus clients externs.

La jornada va tenir lloc a l?Auditori de l?IDEC-Universitat Pompeu Fabra a través del departament de Solucions Corporatives. Els assistents a l?acte van rebre com obsequi un exemplar dels llibres que s?havien presentat durant la jornada: ?El modo de pensar de los directivos. España 2009-2010? y ?Les empreses d?alt creixement i les gaseles de Catalunya?.

.