El Màster en Advocacia participa en les simulacions de judicis celebrats a l'Escola Judicial

Els alumnes del Màster en Advocacia, organitzat per l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra participaran els propers dies 15 i 16 de maig en les simulacions de judicis que tindran lloc a la seu de l'Escola Judicial a Barcelona. Aquesta activitat es realitza en el marc de dos convenis de col·laboració signats per l'Escola Judicial (EJ) amb el Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) i amb el Consell dels Il.lustres Col.legis d’Advocats de Catalunya (CICAC). Té com a objecte que els estudiants de diversos postgraus en advocacia de tota Espanya posin en pràctica els seus coneixements sobre Dret processal i substantiu mitjançant la celebració de judicis presidits per jutges de la pròpia Escola en els quals litigaran contra alumnes d'altres màsters o d’escoles de pràctica jurídica.

Els judicis es basen en casos reals presos tant de la jurisdicció civil com ara penal . Els propis estudiants representaran els rols de les parts i els testimonis. Tots els judicis culminaran amb la corresponent sentència dictada pel jutge en pràctiques, que podrà ser recorreguda pels estudiants.

.