El Màster en Coaching Executiu i Personal rep l'acreditació d'AECOP

L'Associació Espanyola de Coaching i Consultoria de Processos (AECOP) ha acreditat el Màster en Coaching Executiu i Personal de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra. L'acreditació certifica que el màster proporciona una formació vàlida al participant per a esdevenir coach professional. Altres aspectes que reconeix l'acreditació d'AECOP són:

  • el màster de l'IDEC és coherent amb el codi ètic i els estatuts de l'AECOP i EMCC (European Mentoring and Coaching Council);
  • el programa vetlla per a la regulació i formació adequades al coaching executiu;
  • el màster té un nivell mínim exigible de qualitat com a programa formatiu específic de coaching executiu;
  • la formació de l'IDEC garanteix l'aprenentatge i el desenvolupament en competències necessàries per a ser coach executiu, sobre tot en quant a ?saber fer? i ?ser? (habilitats i actituds), seguint les competències definides per l'EMCC.

L'IDEC-Universitat Pompeu Fabra imparteix la primera edició del Màster en Coaching Executiu i Personal (octubre 2010-juny 2011) amb l'objectiu de formar a professionals del coaching, amb base conceptual i pràctica amb un elevat nivell d'oficis i qualificació tècnica.

La certificació d'AECOP és un reconeixement a la voluntat de l'IDEC i de la direcció del màster, M. Jordi López Mercadé, de treballar en pro de l'excel·lència acadèmica per a formar professionals.

.