El dia a dia del ForensicLab

El laboratori ForensicLab de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat
Pompeu Fabra, ha publicat un reportatge gràfic en vídeo que explica en què es basa i quines són les tasques del laboratori.

Amb el títol " El llenguatge humà conté informació oral i escrita que ens delata ", s'ha publicat aquest reportatge gràfic on M. Tersea Turell, directora del ForensicLab i directora del Màster en Lingüística Forense de l'IDEC -IULA , ens explica la feina del dia a dia del laboratori.

Aquest laboratori porta a terme tasques de docència i de recerca aplicades al peritatge lingüística forense. La lingüística forense és una disciplina que estudia la interfície entre llenguatge i dret amb tres àmbits d'actuació: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge evidencial o probatori.

Podeu veure el vídeo aquí

Més informació sobre la Dra. M. Teresa Turell aquí

.