El Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya habilita un Registre de Pèrits Judicials Lingüistes

El passat 11 de novembre es va signar un conveni de col·laboració entre l\'IDEC i el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (CDL), de forma complementària al conveni existent. La signatura acorda que el CDL inscriurà el Títol de Màster en Lingüística Forense, que habilitarà per formar part del Registre de Pèrits Judicials Lingüistes, creat pel propi Col·legi, amb l\'objectiu de fer-lo arribar a les institucions judicials competents.

.