El Challenge Garage detecta els set grans canvis als que s’enfronten les empreses

Un estudi realitzat per la Barcelona School of Management, l'escola de negocis de la Universitat Pompeu Fabra, afirma que s'han de coordinar millor les necessitats de les grans empreses amb els actius de les noves start up. D'aquesta manera, es podran aprofitar més els processos d'innovació, apropar-se a les necessitats reals dels consumidors i rendibilitzar els avantatges que ofereixen les noves tecnologies i el talent dels empleats. Aquest podria ser el resum dels set grans canvis de futur en la gestió empresarial detectats en els tallers de treball dels alumnes dels Master of Science de la Barcelona School of Management i els experts internacionals que coordinen el projecte Challenge Garage.

Després de tres mesos de treball intens, el grup internacional d'alumnes de màster de la Barcelona School of Management ha marcat els grans reptes de gestió als que s'enfrontaren les empreses a mig  i llarg termini, si volen aprofitar al màxim els avantatges que ofereix un mercat globalitzat i multidisciplinar. Els Master of Science de la Barcelona School of Management han reunit enguany a 75 alumnes procedents de 23 nacionalitats diferents i de totes les disciplines (enginyers, economistes, advocats, etc.). De la seva experiència i les seves aportacions han sorgit una sèrie de línies d'investigació resumides en set "iussues" o reptes de futur, vàlids tant per als grups consolidats com per als nous projectes d'emprenedors tecnològics.

Co-creació i personalització
A les conclusions finals s'assenyala que una major interacció entre les idees i els processos posats en marxa a través d'start up, i les necessitats reals de les mitjanes i grans empreses, pot solucionar els problemes d'uns i altres, sense que això signifiqui que dos models siguin excloents ni que hagin de aspirar a convertir-se una a l'altra i viceversa.

Totes les anàlisis passen per un major aprofitament de les dades i les opcions que ofereix el món online perquè les empreses coneguin millor als seus clients i adaptin els seus productes i els seus models de gestió a les noves necessitats que sorgeixen en el mercat. Processos com la co-creació, la customització o personalització dels productes o l'anàlisi de les bases de dades (big data), són àrees en què s'han centrat els experts i els alumnes de la Barcelona School of Management per estar a l'avantguarda en la investigació de mercats i l'organització de les empreses i els processos de producció.

Tampoc ha faltat l'anàlisi sobre les fórmules de retenció i gestió del talent dins de les empreses, amb més eines de comunicació i participació de tots els empleats, cosa que suposa un canvi de cultura empresarial del qual tothom parla, però que molt poques organitzacions apliquen de veritat encara.

Formació a l'última
Les conclusions del Challenge Garage d'aquest any, el primer que el realitza la Barcelona School of Management, serviran per orientar els estudis i les tècniques dels seus Master of Science i de totes les disciplines i programes que s'ofereixen al centre. A partir d'aquest primera experiència, es repetirà aquest procés cada any i s'apostarà per les línies que més interessin en cada moment, per oferir una formació d'avantguarda als alumnes internacionals de postgrau de l'escola.

La finalitat del repte ha estat buscar la integració (participants de diferents programes es donen cita en aquest espai i col·laboren) i contribuir a transmetre valors transversals que la Barcelona School of Management incorpora a la seva programació àmplia i diversa.

Els tres valors que la Barcelona School of Management va transmetre al Challange Garatge han estat Creativity, Coopetition i Holistic Thinking. La part online es va dur a terme a través d'una plataforma d'innovació oberta http://www.challengebsm.com. Allà, els estudiants han tingut accés als recursos d'aprenentatge i els espais que facilitaven el concurs d'idees i el treball en equip necessari per resoldre el desafiament.

D'aquesta manera, la Barcelona School of Management es converteix en un dels millors instruments que la Universitat Pompeu Fabra té per crear líders capaços de gestionar el seu propi futur i prendre les decisions més encertades en cada moment. Aquesta diferenciació en la formació, al costat del prestigi i la qualitat que li ofereix el Departament d'Economia i Empreses de la UPF, fan que aquest nou centre de formació per a mànagers s'hagi convertit en una referència amb dos anys de funcionament.

.