La UPF Barcelona School of Management commemora el Dia Mundial de l'Estadística

L'Assemblea General de les Nacions Unides  va proclamar el 20 d’octubre Dia Mundial de l'Estadística. El tema d'aquest any destaca la funció decisiva que exerceix la informació estadística oficial d'alta qualitat per a l'anàlisi i l'adopció de decisions en matèria de polítiques ben fundades en suport del desenvolupament sostenible. També reflecteix la importància fonamental que hi hagi una capacitat estadística nacional sostenible per produir estadístiques i indicadors fiables i oportuns del progrés d'un país. 'La Gestió basada en l'evidència (GBE) és una tècnica emergent que té les seves arrels en la Medicina Basada en l’Evidència i que es fonamenta a utilitzar la millor evidència disponible per a la presa de decisions. Això aplicat al camp de les empreses es tradueix en la convicció que quan les empreses basen les seves decisions en l'evidència, gaudeixen d'un avantatge competitiu i es constata que l'anàlisi empírica de resultats és el camí més curt cap a les millors decisions de negocis’, explica Daniel Serra de la Figuera, degà de la UPF Barcelona School of Managament de la Universitat Pompeu Fabra i director del UPF Business Analytics (BA) Research Group. Tot i així, encara hi ha un llarg camí per recórrer. 'El Big Data és el gran repte de les empreses i les organitzacions del nostre país' afirma Serra, recordant que la gran quantitat de dades que existeixen avui dia permet desenvolupar models quantitatius i analítics en el món empresarial en pro de la productivitat. ‘La professió de Business Analytics és una professió en alça, però nosaltres pensem que la gestió basada en l'evidència és una competència necessària en totes les professions, des d'un càrrec de gerència a un professional creatiu’.

Precisament aquest management científic, crític i analític és la contribució que la Universitat Pompeu Fabra vol aportar als diferents professionals que es formin és aquesta institució. 'Tenim una visió del management que trenca amb la filosofia de les escoles de negoci tradicionals. A la UPF Barcelona School of Management apostem per una aproximació al coneixement plenament científic, rigorós i basat en la realitat. I ho fem amb esperit crític i amb compromís social'.

.