Mediacions Immediates en el Dia Europeu de la Mediació

El proper dia 21 de gener se celebrarà el Dia Europeu de la Mediació. El Consell d'Europa va ser la primera institució europea que va manifestar la necessitat d'instituir, promoure i reforçar la mediació com un procediment de resolució de conflictes i es va materialitzar en la Recomanació nº R (98) 1, sobre mediació familiar, aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa, el 21 de gener de l’any 1998, i cada cop la mediació es una realitat més evident al nostre entorn.

El Departament de Justícia, juntament amb l’UPF-IDEC, el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, GEME, i un conjunt d’institucions relacionades amb la promoció de la mediació han organitzat la celebració el 21 de gener del Dia Europeu de la Mediació a Catalunya per donar a conèixer entre els ciutadans les característiques i avantatges de la mediació com a procediment per a la resolució de conflictes. 'A Catalunya des del 2009 tenim una llei vigent que regula i promou la mediació, i és una realitat per a moltes persones que ja l'han provat. Avui en dia molts jutges, advocats, notaris recomanen la mediació a les persones que tenen un conflicte, ja que aquesta els proveeix un mètode ràpid , segur i econòmic per resoldre els seus problemes, tant en el sentit monetari com també en l'emocional', explica Javier Wilhelm, co director del Màster en Mediació Professional de l’UPF-IDEC.

Amb aquesta finalitat i per tal de proporcionar als jutges eines pràctiques per a la recomanació de la mediació, i sobre tot, arribar a la ciutadania, hi haurà el dia 21 de gener a la Ciutat de la Justícia diversos punts d’informació sobre el paper de la mediació.

També s’han organitzat taules de mediacions immediates a càrrec de professors del Màster en Mediació Professional de l’UPF-IDEC a fi que, aquells que ho desitgen, puguin provar la mediació abans d’entrar als jutjats. ‘Es una activitat voluntària en la que molts jutjats civils, de família i mercantils participen i que té per objectiu testejar i afavorir el diàleg i la mediació com eina per arribar a un acord’, afegeix Wilhelm.

Si les persones volen, podran arribar a acords el mateix dia i, immediatament, s’avisarà al jutjat; també existeix la possibilitat de demanar una mediació i suspendre el procediment judicial. En aquest cas, passaran a continuar la mediació a la següent setmana i si les parts, un cop informades, decideixen continuar la via judicial, ho podran fer 10 minuts després.

El model de mediacions immediates és una forma d’evitar entrar al jutjat i l’última oportunitat abans que un tercer prengui una decisió pels afectats. ‘Es una metodologia utilitzada en moltíssims jutjats dels Estats Units i nosaltres seguirem el model del Jutjats de San Diego, Califòrnia’, apunta Wilhelm.

El Màster en Mediació de l’UPF-IDEC porta ja quatre anys formant professionals i està homologat per la Generalitat de Catalunya i reconegut pel Ministeri de Justícia com a Entitat Formadora de Mediació.

 

Totes les activitats del Dia Europeu de la Mediació
Programa Dia Europeu de la Mediació

.