Desenvolupant les competències transversals per “la Caixa”: Gestió d'equips, avaluar i donar feed-back i prevenció de conflictes

Desenvolupar i detectar el talent dels seus treballadors sempre ha estat un
valor per “la Caixa”. I en aquests moments de canvi, el poder desenvolupar
la capacitat de gestionar equips i identificar les potencialitats dels seus
propis treballadors ha esdevingut una prioritat. Per aquest motiu, en el marc
d'un profund procés de desenvolupament i gestió per competències,
es van desenvolupar tres píndoles de formació online,
per tractar cadascuna d'elles, una competència clau: la gestió d'equips,
la capacitat d'avaluar i l'oferiment de feed-back i la prevenció de
conflictes.

.