Les 'desproporcionades' sancions del Model 720 o quan el càstig acaba sent contraproduent

Brussel·les ha obert expedient a Espanya pel règim sancionador 'desproporcionat' i la 'imprescriptibilitat' del Model 720 per a la declaració sobre béns i drets situats a l'estranger. El Govern de Mariano Rajoy va aprovar aquest model obligatori després de l'anunci d'amnistia fiscal. 'Si l'amnistia fiscal era la pastanaga per regularitzar allò que es va amagar a Hisenda, el Model 720 és el pal repressor pels que no van voler acollir-se a aquesta mesura, afirma Albert Sagués, professor al Màster en Assessoria Fiscal de la UPF Barcelona School of Management.

La declaració del Model 720 és obligatòria per tots aquells que tinguin béns a l'estranger (comptes en entitats financeres, valors, drets, assegurances i rendes dipositats, obtinguts o gestionats a l'estranger; béns immobles i drets sobre béns immobles) per valor superior als 50.000 euros. Hisenda va anunciar que està investigant a 7.013 contribuents que o bé no han presentat la declaració; o ho van fer en 2014 quan haurien d'haver-ho fet el 2013 o ho van fer de forma incompleta. Si no es presenta la declaració o és errònia, incompleta o amb dades falses, Hisenda pot imposar una sanció de 5.000 euros per dada omesa. A més tributarà al marginal de l'IRPF (47%) i sobre el resultat d'aplicar el tipus impositiu s'imposarà una sanció del 150% i els corresponents interessos de demora. És a dir, si un contribuent té 100.000 euros a l'estranger no declarats, la sanció fàcilment superarà aquesta quantitat.

'La sanció és absolutament desproporcionada. Es va aprovar com una mesura de força i de màxima pressió per forçar la regularització i la posterior declaració de béns a l'estranger i els seus corresponents rendes però ara el que generarà és més gran evasió fiscal perquè si la sanció és superior al valor dels béns, el que faran és intentar ocultar i eludir com puguin a Hisenda', explica Sagués.

Sagués considera que l'errada més és de filosofia. 'Si fem una extrapolació al sistema penal, les sancions del Model 720 serien la cadena perpètua o la pena de mort. Si l'objectiu final de la sanció és l'prevenir certs comportaments, desincentivar l'incompliment i educar al contribuent, quan el càstig que s'imposa ho és fora de tota mesura (en excedir el propi valor dels béns) la reacció de l'infractor lògicament acaba aferrant-se al proverbi de 'perduts al riu'. Realment haurien oferir-se vies (no barates però si assumibles) de poder regularitzar la seva situació. El càstig ha d'existir però ha de ser assumible ja que en cas contrari acaba generant, sense voler-ho, proscrits i desesperats de la fiscalitat ", conclou.

.