Els debats d’actualitat del Màster en Advocacia

El Màster Universitari en Advocacia de la UPF Barcelona School of Management, ha iniciat el cicle debats d'actualitat per tractar des de la vessant acadèmica i d'experts professionals diferents temàtiques que afecten al món del Dret en aquests moments. El passat 12 de juliol va tenir lloc  la conferència “L'assistència al detingut després de la LO 13/2015".

Els ponents que hi van intervenir van ser Antoni Verger, Intendent dels Mossos d'Esquadra, Vanesa Riva, Magistrada titular del Jutjat penal 23 de Barcelona i Manuel Sancho, Fiscal de la Fiscalia Provincial de Barcelona. El debat el va moderar l’advocat i professor de Litigació en penal del mateix Màster, Jorge Navarro. El debat va posar de manifest les dificultats interpretatives de l’actual redacció de l’art 520.2 paràgrafs d de la Llei d’Enjudiciament criminal, que disposa que el detingut o pres té dret a accedir als elements essencials de les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció o de la privació de llibertat fent una especial esmena a les causes en què s’ha decretat el secret de sumari. Es van debatre els problemes interpretatius d’aquests termes, tant des de l’àmbit policial com des del àmbit judicial, abordant les conseqüències de la seva inobservança. Així mateix es van poder posar en comú les recents interlocutòries que l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat al respecte, sent la més recent la dictada per la Secció Novena en relació al cas de la Guardia Urbana, amb un vot particular al respecte.

Prèviament, el 3 de juliol, es va celebrar un altre debat d'actualitat dedicat a les clàusules sòl i que va comptat amb Jesús Alfaro Águila Real, Catedràtic de Dret Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, José María Fernández Seijo, Magistrat de la Secció 15 de l’Audiència Provincial de Barcelona i Javier Gutiérrez de Cabiedes, Director de l’Àrea de Litigació de CaixaBank. En aquest cas, el debat va ser moderat per Ramón Salelles Climent, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat Pompeu Fabra. Les clàusules sòl són un dels temes de major actualitat dins de l'àmbit de l'advocacia, especialment després de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha provocat la modificació de la jurisprudència de la Sala Primera del Tribunal Suprem espanyol sobre la matèria. El nombre potencial d’afectats és elevadíssim i les mesures per introduir els canvis que exigeix la nova jurisprudència han estat molt controvertides. En el debat es van analitzar els problemes legals que plantegen les esmentades clàusules amb la intenció d’aportar tres perspectives diferents: la del professor universitari, la del magistrat i la de l’advocat.

El debats d'actualitat del Màster en Advocacia estan oberts al públic i permeten als professionals participar en un intens debat sobre temes de problemàtica actual. Entre el públic, hi ha alumnes i exalumnes del màster, tutors de pràctiques i advocats en exercici.

.