Cursos de Postgrau organitzats pel Departament de Dret de la UPF

El proper 19 de gener s'iniciarà la segona edició dels cursos de postgrau de Dret organitzats pel Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Els cursos de postgrau són:

• La protecció multinivell dels Drets Humans
• Desafiaments del Dret Penal i la política criminal contemporànies
• El Dret de Contractes en l'era de la globalització

Aquests cursos impartits per professors del Departament consten de 10 crèdits ECTS i es desenvoluparan durant dues setmanes i mitja, del 9 al 24 de gener de 2012, en dotze sessions de cinc hores amb un total de 60 hores lectives.

.