Cursos de desenvolupament professional de videojocs

30 de juny- 18 de juliol

1. Shader programming under DirectX (en anglès)

2. Game design and Creativity (en anglès)

3. Introducció a la programació Xbox360 sota XNA

4. Programació Xbox360 sota XNA avançada

5. Curs de Creació de Personatges per a Videojocs, del Paper al Motor

6. Creació de Personatges per a Videojocs: Tècniques avançades

7. Introducció al desenvolupament de videojoc per a mòbils

http://www.idec.upf.edu/bcnplay08

.