Curs de postgrau d'Actualització en Salut Laboral

El proper divendres 31 de març s'iniciarà la propera edició del Curs de postgrau d'Actualització en Salut Laboral. Aquest programa proporciona noves perspectives i coneixements sobre els canvis que s'estan produint en el món de la salut laboral i ofereix eines per incrementar l'efectivitat de les intervencions en aquest camp. El curs està format per deu mòduls i ofereix la possibilitat de cursar el programa complet o mòduls individuals.

  • Redacció d'articles científics
  • Desigualtats en salut laboral i gènere
  • Revisions sistemàtiques en Salut Laboral
  • Seguretat Social i Sistema Nacional de Salut
  • Gestió de toxicomanies en el medi laboral
  • Negociació col·lectiva i participació en salut laboral
  • Anàlisi de dades amb Stata
  • Riscos laborals i salut reproductiva
  • Lesions per accidents de treball i incapacitats
  • Gestió de la qualitat dels serveis de prevenció
.