Creativitat, innovació i il·lusió en temps de crisi

El programa MBA de l\'IDEC-Universitat Pompeu Fabra està dissenyat amb una clara orientació empresarial per satisfer les necessitats de professionals exigents que volen estar preparats per afrontar amb garanties d\'èxit les oportunitats i amenaces que actualment envolten les companyies. Els participants es caracteritzen per un fort desig de superació i per l\'interès en desenvolupar-se com a directius d\'empresa.

El programa MBA part time, la duració del qual és de 15 mesos, inclou tres projectes, dos d\'ells d\'entorn competitiu i finalitza amb un tercer projecte consistent en l\'elaboració d\'un pla d\'empresa.

El passat 31 de gener, la desena promoció del MBA part time va presentar els seus plans d\'empresa tot compartint els seus projectes amb energia i amb voluntat de combatre i superar la situació de crisi econòmica actual. Els participants es van basar en la cerca d\'oportunitats de negoci i en el desenvolupament en sectors de gran tirada en aquests moments. Alguns dels projectes podrien estar buscant ja el finançament extern que els permetin materialitzar-se.

Alguns grups van basar el seu model de negoci en una idea innovadora, adaptada a les noves necessitats de la societat actual. És el cas de la futura companyia City Speed: un servei públic de transport de passatgers en motocicletes de tres rodes dirigit a agilitar la mobilitat de les persones que es mouen per negocis a la ciutat. La cosmètica vinculada a la salut va ser el sector pel qual es van decantar diversos grups que van coincidir en destacar el gran públic potencial al qual es dirigeixen els seus productes.

Uns altres grups van apostar per la creació d\'empreses amb una base sòlida ja existent o la copia d\'un model que ja funciona, amb la millora de les característiques, per posicionar-se com a líders. És el cas d\'Sports&More, que es defineix com una cadena de locals de restauració que ofereixen retransmissions esportives en directe i en diferit dels principals esdeveniments.

Segons els participants, gràcies a aquest tipus de projectes ?l\'MBA és el laboratori ideal per posar-nos a prova davant dels problemes que actualment ens trobem al món empresarial.?

.