Convenis i pròrrogues de pràctiques

Des del passat 1 de maig del 2011 i fins el 30 de juny, el Servei de Pràctiques
Professionals ha gestionat un total de 114 convenis i pròrrogues. Es
tracta, doncs, de 15 convenis i pròrrogues signats més, si es
compara amb la mateixa data de l'any passat.

.