Conveni de col·laboració amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya

L'UPF-IDEC i la UPF Barcelona School of Management han renovat el seu conveni de col·laboració amb el Col·legi de Biòlegs de Catalunya. El conveni permet, entre d’altres acords, que s'apliqui a tots els col·legiats una bonificació del 10% sobre el preu de la matrícula en el Màster en Traducció Biomèdica i Farmacèutica, el Màster en Comunicació Científica (Presencial i Online) i el Màster Online en Economia de la Salut i del Medicament (en la seva versió en castellà i en anglès).

Màster Online en Economia de la Salut i del Medicament
Aquest programa forma especialistes en economia i gestió dels serveis sanitaris i del medicament. La gestió en el sector sanitari i farmacèutic s'entén en el sentit més ampli i inclou les prestacions de l'Administració pública, els centres i serveis de les institucions sanitàries a qualsevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.
El màster es dirigeix a professionals i titulats relacionats amb el sector sanitari i farmacèutic.
S'imparteix en anglès i en espanyol.

Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental
Aquest programa explica les claus de la transmissió del coneixement científic, metge i ambiental, com es genera i es gestiona; i prepara per poder afrontar els diversos àmbits d'aquesta activitat estratègica en les organitzacions, institucions, empreses, mitjans de comunicació i centres culturals i socials.
Científics, metges, periodistes, professionals de museus i centres de ciència i agents de comunicació institucional (centres de recerca, universitats, laboratoris farmacèutics, ONG, administració pública i gestors culturals, entre uns altres) participen en el procés de comunicació social de la ciència i exerceixen un paper cada vegada més reconegut, generant una creixent oferta laboral.
S'imparteix en modalitat presencial i online.

Màster en Traducció Biomèdica i Farmacèutica
Aquest programa, únic en aquest àmbit, és una formació extremadament especialitzada en els camps de la literatura mèdica i farmacèutica, dos camps vinculats que constitueixen dos mons temàtics i donen lloc a un gran volum d'activitat i demanda.

El Màster en Traducció Biomèdica i Farmacèutica és una oportunitat clara de professionalització i proporciona les tècniques de traducció necessàries per desenvolupar la funció del traductor amb el màxim rigor acadèmic i professional. Va destinat als qui ja posseeixen una formació científica (medicina, infermeria, biologia, veterinària, farmàcia, química, física, etc.) i desitgen treure partit al seu domini dels idiomes, i a experts en traducció i llengües (traductors, filòlegs, periodistes, etc.) que es volen especialitzar en aquest camp de futur.

El curs se centra en la traducció de l'anglès a l'espanyol, tot i que inclou de manera complementària alguns elements de traducció des d'altres llengües (francès i altres llengües romàniques, alemany) i de traducció inversa a l'anglès.

S'imparteix en modalitat presencial.

.