El Congrés reforça la figura del mediador professional

La figura del mediador al nostre país té més importància del que pot aparentar. Recentment, al Congrés dels Diputats s'ha debatut sobre la importància de la mediació en el nostre entorn, no només per diagnosticar la naturalesa d'un conflicte civil o mercantil i exercir diferents metodologies per a la seva resolució, sinó també per reforçar i professionalitzar aquesta figura dins l'àmbit professional.

Gràcies a aquest debat en el Congrés, s'ha aprovat una proposició no de llei (PNL) per donar garanties i qualitat a la mediació. "D'una banda, aquesta iniciativa és important perquè aprofundeix en visibilitzar la mediació com la forma més humana de gestionar i resoldre conflictes entre ciutadans. Per l'altra, posar l'accent en la serietat de la formació professional de la mediació és fonamental", argumenta Javier Willhelm, director del Màster en Mediació de la UPF Barcelona School of Management.

Segons els experts, el creixement de la mediació passa per la regularització de la mediació com a professió i no com una activitat més de professionals amb un curs de formació. "En els últims anys molta gent s'ha format en cursos no reglats que no tenen en compte l'entrenament en la tècnica ni la formació acadèmica com la que poden garantir les universitats", afegeix Willhelm.

De fet, estudis universitaris com el Màster en Mediació permeten comptar amb els requisits exigits per inscriure't al Registre de Mediadors de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Justícia Espanyol.

 

 

.