La UPF Barcelona School of Management, present al congrés internacional CLAD 2017

La UPF Barcelona School of Management va participar en el Congrés Internacional del Centre Llatinoamericà per a la Planificació i Desenvolupament (CLAD) 2017 on Carles Ramió i Miquel Salvador, directors del Màster Universitari en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina, van impartir una conferència sobre la gestió moderna de recursos humans per a una administració pública sostenible i que generi valor públic.

El CLAD 2017 es va celebrar a Madrid, del 14 al 17 de novembre, amb la participació de més de 1.500 persones de 22 països iberoamericans. La UPF Barcelona School of Management va ser a més una de les entitats copatrocinadoras de l'esdeveniment. A la conferència impartida per Ramió i Salvador, es va presentar un diagnòstic sobre els problemes actuals de la gestió de recursos humans i es va analitzar el cas d'Espanya.
En aquest sentit, es van analitzar temes tabús com el reverdiment del model clientelar d'Espanya durant les últimes dècades, la intromissió de la classe política els àmbits tècnics de la gestió de recursos humans i fins a les captures de caràcter corporatiu i sindical. Alhora, es van revisar una sèrie d'àmbits crítics per transformar el model de gestió de recursos humans en l'administració pública:

a) l'estructuració de l'ocupació pública a partir de referents com la combinació d'àrees funcionals i la gestió per competències,

b) la selecció sobre la base de mèrits i adaptada a la complexitat dels reptes a afrontar pel sector públic,

c) la carrera professional d'acord amb les necessitats de l'organització i les expectatives dels professionals que la integren,

d) l'avaluació de l'acompliment real i efectiva, alineada amb els objectius de l'administració,

e) la gestió del coneixement com a referent per generar aprenentatges a nivell individual i col·lectiu.

La conferència va tenir un ampli seguiment i va posar en relleu l'expertise del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i el valor que genera el Màster Universitari en Govern i Gestió Pública a l'Amèrica Llatina de la UPF Barcelona School of Management.

.