Xavier Puig i Oscar Elvira publiquen 'Comprender los productos derivados'

Xavier Puig, Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, i Oscar Elvira, Doctor en Ciències Econòmiques, -i tots dos professors de la UPF Barcelona School of Management en l'àrea de Banca i Finances- han publicat el llibre 'Comprender los productos derivados', un volum didàctic i explicatiu sobre tot el que envolta a aquest producte financer.

Un derivat, expliquen els autors, és un pacte en el que els termes es fixen avui però la transacció es realitza en data futura i per això se l'anomena un contracte a termini. En el llibre s'examinen els diferents instruments derivats, el seu argot i la seva terminologia i es mostra com emprar-los tot millorant la gestió del risc, tant en operacions de cobertura com d'inversió. Gràcies a la seva visió pedagògica, els autors introdueixen conceptes complexos d'una manera simple: des de les operacions a termini o forwards, passant per futurs i les opcions financeres (CALL i PUT), fins arribar als productes OTC, com els productes estructurats, CAPs , Floors, Collars i CFDs. A més de la comprensió del funcionament d'aquests productes derivats, l'objectiu és entendre els beneficis del palanquejament, els riscos de contrapartida dels derivats OTC, la funció de la cambra de compensació en mercats organitzats, la liquidació de pèrdues i guanys diàries i altres temes de gran rellevància. Perquè aquestes explicacions quedin el més clares possible, cada concepte és il·lustrat amb útils exemples pràctics.

Veure més

.