Cloenda del mòdul barceloní del MAEM-MEMA a l'IDEC

L'IDEC ha acollit a Barcelona el mòdul "Relacions intra i interregionals a l'Euromediterrània" (del 28 d'agost a 15 de desembre), dins la 1a edició del Màster en Affaires Euro-mediterranéennes / Euromediterranean Affairs (MAEM-MEMA) coorganitzat per la xarxa MAEM-MEMA de la que formen part les universitats i institucions acadèmiques Alma Mater Studiorum-Universitat de Bolonya, Universitat de Bilkent, Universitat del Caire, Fundació CIDOB, IDEC-Universitat Pompeu Fabra, Institut Europeu de la Mediterrània , Mediterranean Academy of Diplomatic Studies- Universitat de Malta, Universitat Tècnica de l'Orient Mitjà, Universitat de Granada, Universitat de Florència, Università Degli Studi di Napoli ?L'Orientale?, Universitat de Perusa, Universitat de Pisa, Universitat de Siena, Universitat de Niça-Sophia Antipolis, Universitat Hassan II - Ain Chock. Els participants, provinents de nou països de la Unió Europea i la Mediterrània , continuen el seu període de formació a la Universitat Hasan II- Ain Chock a Casablanca (Marroc). 

 

.