La UPF crea el Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat

El Consell de Govern de la Universitat Pompeu Fabra ha aprovat la creació del Centre d'Estudis de Ciència, Comunicació i Societat (CCS-UPF). Aquest centre neix amb la doble missió de fomentar la cultura científica per part de la ciutadania i de promoure un paper més actiu de la societat en el procés de R+D+I en totes les seves fases. Per aconseguir els seus objectius, el centre durà a terme accions de comunicació científica i participació ciutadana, estudis centrats en la relació ciència-societat i activitats de formació especialitzada en comunicació científica. El CCS-UPF està adscrit al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (CEXS-UPF) i es troba ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Equip

El centre està dirigit per Gemma Revuelta, codirectora del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental de l'UPF-IDEC i sotsdirectora de l'Observatori de la Comunicació Científica de la mateixa universitat. El CCS-UPF compta també amb l'assessorament de dos òrgans col·legiats -Consell Assessor i el Consell Social- presidits tots dos pel periodista científic Vladimir de Semir, qui va fundar l'Observatori de la Comunicació Científica el 1994 i codirector també del Màster en Comunicació Científica de l'UPF-IDEC, que enguany celebra la seva 20a edició amb un rècord en el nombre d'estudiants.

Completen l'equip del CSS-UPF Emma Cots (coordinadora i community manager de les xarxes de comunicació científica agrupades sota el nom d'Observatori 2.0), Carme Pérez Sancho (responsable de comunicació i participació) i Núria Saladié (responsable de projectes europeus). A més, un grup de 10-15 especialistes en comunicació científica col·laboren amb els projectes del centre.

Consell Assessor i Social

El Consell Assessor del CCS-UPF està integrat per:

 • Jordi Camí (Catedràtic de Farmacologia del CEXS-UPF i director general del PRBB i de la Fundació Pasqual Maragall).
 • Bienvenido León (Professor de Divulgació Científica, Universitat de Navarra).
 • Carolina Moreno (Catedràtica de Periodisme Científic, Universitat de València).
 • Arcadi Navarro (Director del CEXS-UPF i coordinador del Evolutionary Genomics Lab).
 • Jordi Pérez (Professor Titular del CEXS-UPF i Responsable de l'Oficina de Coordinació i Avaluació Acadèmiques de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la UPF).
 • Cristina Ribas (Professora associada del Departament de Comunicació de la UPF i presidenta de l'Associació Catalana de Comunicació Científica, ACCC).

El Consell Social del CCS-UPF està integrat per:

 • Fèlix Bosch (Director de la Fundació Dr. Antoni Esteve)
 • Ignasi López Verdeguer (Director del Departament de Ciència, Àrea de Ciència i Medi Ambient, Fundació Bancària "la Caixa")
 • Rafael Pardo (Director de la Fundació BBVA)
 • Núria Terribas (Directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas)
 • Antoni Vila Casas (president de la Fundació Vila Casas)

Projectes

Entre els projectes que lidera o en els quals participa el CCS-UPF destaquen l'Informe Quiral (juntament amb la Fundació Vila Casas), el projecte de Comunicació i difusió de Recercaixa (amb l'Associació Catalana d'Universitats Públiques i Obra Social "La Caixa" ), els projectes de Mesura de l'Impacte de les Activitats de Comunicació Científica i la Unitat de Cultura Científica Observatori 2.0 (amb el suport de la FECYT), el projecte El Vídeo Científic Online (amb la Universitat de Navarra i altres entitats espanyoles i internacionals) , el Campus Gutenberg (amb el Màster de Comunicació Científica UPF-IDEC i Fundació "la Caixa") i els projectes europeus KiiCS, NERRI, morri / ResAgora, Indicadors de RRI i HEIRRI (aquest últim està liderat pel mateix CCS-UPF, pertany al programa Horizon2020 i s'iniciarà l'1 de setembre de 2015).

.