Daniel Serra de la Figuera dirigeix la càtedra de Big Data i Logística de la UPF i el Grup Oesía

La Universitat Pompeu Fabra i el Grup Oesía han signat la creació de la Càtedra Oesía-UPF de Logística i Data Analytics amb l’objectiu d’impulsar la docència, la recerca i la difusió de coneixements en l’àmbit de l’analítica de negocis, especialment en el sector de la logística.

La Càtedra Oesía-UPF s’ha creat en virtut d’un conveni de col·laboració empresarial signat entra la UPF i el Grup Oesía, una empresa d’àmbit multinacional referent en serveis d’última generació en tecnologies de la informació i enginyeria. que desenvolupa activitats en 23 països.

En concret, el Grup Oesía és un referent global en big data, ciberseguretat, logística, e-health, transformació digital, smart cities, gestió tributària, aviònica, optrònica, simulació, inhibidors i comunicacions segures.

El conveni s’ha signat al Rectorat de la UPF, per Jaume Casals, rector de la UPF, i Lluís Furnells, president del Grup Oesia. La càtedra estarà dirigida per Daniel Serra, catedràtic d’Organització d’Empreses del Departament d’Economia i Empresa i degà de la UPF Barcelona School of Management.

A l’acte hi van assistir també, per part de la UPF, Miquel Oliver, vicerector de Qualitat i Projectes Estratègics; Helena Ramalhinho, cap del Business Analytics Group de la UPF i Pau Fernández, responsable de Fundraising institucional. Per part del Grup Oesía, han estat presents Héctor Roldán, director general; Gregorio García, director de finances i organització; José Martos, director jurídic, i Marc Serra, director del sector industrial i serveis i de consultoria.

Després de la signatura del conveni, Lluís Furnells ha manifestat que “per al Grup Oesía la càtedra és doblement rellevant. En primer lloc perquè és un impuls de la mà d’una institució tan prestigiosa com la Universitat Pompeu Fabra a les activitats docents de la nostra Universitat Corporativa Oesía, que promou la formació i desenvolupament dels nostres 2.600 professionals d’arreu del món. I en segon lloc, perquè la càtedra serà també el nostre Centre de Recerca en Big Data i Business Analytics, una de les nostres àrees clau, a la qual dediquem un prestigiós equip multidisciplinari (matemàtics, analistes, economistes i enginyers) per al desenvolupament de projectes avançats en importants clients”.

Daniel Serra, director de la càtedra, s’ha mostrat molt satisfet d’aquest acord: “Des de la Càtedra Oesía-UPF pretenem realitzar una transferència de coneixement puntera i rabiosament actual sobre ‘business analytics’ i ‘data science’ que es desenvolupa dins del Grup de Recerca en Business Analytics de la UPF, perquè Oesía pugui incorporar-ho en els seus projectes. Aquest fet permetrà donar un avantatge comparatiu a l’empresa i un gran valor afegit als seus clients, en estar a la frontera del coneixement”.

Activitats de recerca, transferència de coneixement i formació

El conveni signat, amb una vigència de tres anys (prorrogable a dos més), contempla desenvolupar de manera conjunta diferents activitats en el marc de la càtedra, centrades en els àmbits de recerca, la transferència de coneixement i la formació. En el camp de la recerca, preveu definir i desenvolupar línies d’investigació, elaboració de tesis doctorals, obtenció de nous projectes i difusió i promoció de les activitats que es portin a terme.

D’altra banda, es vol impulsar la transferència de coneixement entre les àrees de recerca i l’explotació industrial, i la industrialització de resultats de recerca en línies comercials. També s’organitzaran jornades de divulgació i s’editaran publicacions. Finalment, en l’àmbit de formació, es contempla la creació de beques pre i postdoctorals, pràctiques en empresa, impartir assignatures en plans de formació i convocar premis per a projectes de fi de carrera.

Aportacions i gestió de la càtedra

La UPF contribuirà al desenvolupament dels objectius de la càtedra aportant personal docent i investigador, la infraestructura científico-tècnica i administrativa necessària per desenvolupar les activitats previstes i per establir els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos que s’imparteixin. El Grup Oesia fomentarà també la realització de pràctiques d’estudiants de la UPF a les instal·lacions de l’empresa.

La càtedra disposarà d’una comissió mixta, formada pel seu director, Daniel Serra; el vicerector d’Economia i Projectes Estratègics de la UPF, Miquel Oliver, i dos representants del Grup Oesía: Marc Serra i Juan Ramón González. Aprovar programes d’actuació, el pressupost i la memòria anual de la càtedra, a més d’avaluar les activitats desenvolupades, seran algunes de les seves funcions.

.