Carles Sumarroca, president de FemCat, convidat d’honor de la trobada del Patronat

El president de FemCat, Carles Sumarroca, va ser el convidat d’honor de la trobada anual del Patronat de la Fundació Privada Institut d’Educació Contínua,  celebrada el passat  dimarts 27 de novembre sota la presidència del rector de la UPF i president del Patronat, Josep Joan Moreso. L’acte va comptar amb l’assistència de prop de cinquanta persones provinents de les empreses i institucions que conformen el Patronat, així com nombrosos càrrecs de la Universitat, de l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra i de la Barcelona School of Management.

L’acte va consistir en un sopar seguit d’unes paraules del president de FemCat, Carles Sumarroca, que van obrir un debat entre els assistents. Durant el debat es van parlar de les retallades que ha sofert la Universitat, així com de les possibles vies de finançament per a poder afrontar-les sense rebaixar la qualitat docent  i investigadora.

Carles Sumarroca, vicepresident de Comsa Emte, presideix FemCat, una fundació que agrupa a empresaris, directius i professionals que donen suport a les iniciatives que serveixin pel progrés de la societat catalana. El seu objectiu és donar un important pas endavant en els propers 10 anys, convertint Catalunya en un dels països capdavanters socialment i econòmicament, a Europa i al món.

.