Canvis i novetats en la declaració de la renda 2015

A partir del mes d'abril comença cada any una nova campanya de la declaració de la renda i és important conèixer les novetats i els diferents punts a tenir en compte. En el seu primer dia, Hisenda va rebre més de 310.000 declaracions dels contribuents, un 50% més que en l'any passat, segons ha informat l'Agència Tributària. Però, estem al cas de tots els canvis? Ens hem assessorat bé abans d'acceptar l'esborrany?
Albert Sagués, professor del Màster en Assessoria Fiscal de la UPF Barcelona School of Management ens detalla alguns dels aspectes que s'han de tenir en compte aquest any:

Deducció per adquisició d'habitatge: Si es va adquirir l'habitatge abans del dia 1 de gener de 2013 i pot gaudir de la deducció per la hipoteca que estigui pagant, recordeu que només es pot aplicar la deducció sobre la hipoteca originalment sol·licitada, sense tenir en compte ampliacions de import de la mateixa fet que moltes vegades no recull l'esborrany i pot portar a aplicar la desgravació de forma errònia.

Import pagat en concepte de quota de Règim Especial de Treballadors Autònoms: Si és empresari i treballa per a la seva empresa cobrant una nòmina, però ha de cotitzar en el Règim d'Autònoms (RETA) recordeu que podeu deduir com a despesa les quotes pagades al RETA, fet que tampoc contempla l'esborrany de la declaració i que li permet un estalvi fiscal considerable.

Canvis familiars. Els canvis en les unitats familiars -casaments, divorcis o parelles de fet- modifiquen les quantitats a desgravar i moltes vegades els esborranys de la renda no s'adonen d'això. Un exemple seria el d'una parella de recent casats amb fills de matrimonis anteriors sota el seu càrrec: és important verificar que tots consten com a menors a càrrec, ja que d'una altra manera podria ser que un dels components de la parella aparegui amb més fills a càrrec que l'altre. En aquest punt cal destacar el cas d'aquells que tinguin persones grans al seu càrrec, ja que també poden obtenir una bonificació per aquesta situació.

Persones amb discapacitats a càrrec. En aquest cas caldrà acreditar la minusvalidesa de la persona que tingui a càrrec.
Fills d'entre 18 i 25 anys a casa dels pares. Els pares amb fills majors d'edat però menors de 25 anys que visquin a la mateixa casa poden desgravar una quantitat per mantenir-los, sempre que aquests no sumin uns ingressos superiors a uns 8.000 euros. En aquest cas, els progenitors no podran obtenir cap bonificació.

Lloguer d'habitatge habitual. A partir de l'any vinent s'introdueixen canvis en aquest apartat, però per ara encara es pot desgravar el lloguer de l'habitatge habitual. Cal anar en compte si es comparteix pis, ja que l'import a desgravar també s'ha de dividir entre els signants del contracte.

Donacions a entitats sense ànim de lucre. També desgraven i moltes vegades no queden recollits de forma automàtica. Per poder-les incloure caldrà un certificat que acrediti la donació.

Professionals autònoms. Cal examinar bé totes les despeses que siguin deduïbles per l'activitat professional que es realitza, des transport fins factures telefòniques, fins tiquets de menjar. No obstant això, cal evitar "passar-se de llest" i incloure despeses que en un moment determinat no es pugui justificar que s'han efectuat per motius laborals.

Afectats per les preferents. Una de les principals novetats de l'any és la possibilitat que la gent que hagi perdut diners amb les preferents es compensi amb guanys patrimonials, en la major part dels casos obtinguts gràcies a la venda de les accions de l'entitat financera obtinguda arran del bescanvi de les preferents.

.