La UPF Barcelona School of Management premia el talent de 66 estudiants de màsters i postgraus

• L'escola ha incrementat en un 69% les beques talent atorgades aquest any

• Dels 66 estudiants becats, 48 són dones i 59 de procedència internacional

Un total de 66 alumnes de la UPF Barcelona School of Management rebran el proper 10 de maig la Beca Talent, una iniciativa creada amb la finalitat de premiar els estudiants amb més talent i motivació, demostrat a través d'un bon expedient acadèmic o amb mèrits professionals rellevants o amb compromís social. La beca els sufraga entre el 25 i el 50% de la matrícula del màster escollit. La UPF Barcelona School of Management vol amb aquesta beca oferir una ajuda econòmica als seus estudiants, però també convertir-se en captadora i facilitadora de talent a la societat i les empreses. 'El talent és el combustible principal d'una societat. Identificar-lo, potenciar-lo i projectar-lo és un dels compromisos principals de la UPF Barcelona School of Management', explica Daniel Serra de la Figuera, degà de la UPF Barcelona School of Management.

En la quarta edició d'aquest programa de Beques s'han rebut més de 200 sol·licituds, de les quals la majoria eren internacionals, en clara consonància a la creixent demanda i interès d'alumnes estrangers per formar-se a la nostra escola.

El total de beques concedides aquest any han estat 66 enfront de les 39 de l'any passat (+69%). Per accedir a la beca, els alumnes han de presentar un expedient acadèmic que superi la mitjana de notable (8). Aquest any, la mitjana d'expedient acadèmic dels becats s'ha situat en un 9,15; la mitjana més elevada de totes les edicions. Serra ha ressaltat l'heterogeneïtat dels becats, que han accedit als diferents programes de màster, des Màrqueting, International Business, Direcció Financera o Gestió de l'Esport a Edició a Documental de Creació, Periodisme, Polítiques Públiques o Traducció.

El perfil: dona, de 25 anys i llatinoamericana

Dels 66 becats talent, només set són espanyols. El país amb més becats talents és Mèxic amb 8, seguit d'Espanya (7), Colòmbia (6), Equador (6), Estats Units USA (5) i Xile (5). La majoria d'ells procedeixen de Llatinoamèrica (31), 12 són Europeus, 15 de Nord Amèrica i 8 d'Àsia. Per edat, els estudiants becats a la UPF Barcelona School of Management tenen entre 21 i 35 anys tot i que la mitjana se situa en els 25 anys. I per gènere, les dones demostren tenir més talent. Un total de 48 dones enfront de 18 homes, una tendència que es repeteix en els últims anys.

.