Pot ser Barcelona el hub tecnològic del sud d'Europa?

Barcelona és un referent internacional en creació d'empreses tecnològiques. A la ciutat s'han fundat empreses que han triomfat internacionalment com EdreamsPrivalia o Letsbonus, i els últims anys les propostes tecnològiques d'emprenedors s'estan multiplicant: SocialPoint, Wallapop, Byhours o Sctyl. ‘Tenim les empreses, tenim incubadores, tenim talent i tenim capacitat… que ens falta? Liderar, sumar i generar noves i majors oportunitats’, explica  Miquel Martí, CEO de Barcelona Tech City.

Barcelona Tech City és una associació privada sense ànim de lucre que té per objectiu principal contribuir a posicionar la ciutat de Barcelona com el hub tecnològic de referència al sud d’Europa. Per demostrar que això és possible, el passat mes d’abril van presentar el primer informe sectorial. ‘Sabíem que hi havia negoci, que moltes empreses internacionals operen a Barcelona, que era un sector a l’alça però no teníem dades reals’. Les dades més importants d’aquest estudi les va resumir a la UPF Barcelona School of Management, en el marc d’una conferencia organitzada amb la UPF Business Shutle: 6 milions d’euros de facturació, 10.000 llocs de treball, presència internacional en més de 50 països i un ritme de creixement important.  ‘La majoria d’aquestes empreses no arriben als cinc anys de vida. Avui a Barcelona hi ha entre 500 i 600 start-ups i tot aquest potencial necessita ser ordenat i compactat per guanyar representativitat global i jugar a les lligues de Londres, París, Berlín i Nova York’, explica Miquel Martí.

L’Associació compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i d’organitzacions com Mobile World Capital, CaixaBank o Deloitte y representa  prop de 300 empreses del sector digital de la ciutat. També compta amb el suport d’escoles de negoci i universitats, entre elles la Universitat Pompeu Fabra. ‘De fet les Universitats, escoles de negocis i els espais d’incubació i acceleració empreses tenen un paper molt rellevant en aquest ecosistema tecnològic i digital perquè la creació de llocs de treball demanda perfils qualificats que requereixen una formació específica molt competent’. El sector Media que inclou classificats, video, música, adtech, creadors de continguts… és el de major presència a Barcelona. El Software, l’Ecommerce i el Travel & Leisure són els altres sectors predominants. ‘El perfil més demandat avui a Barcelona són els programadors, molt especialitzats, i després experts en marqueting i vendes’.

L’estudi revela, a més, que  el 33% de les start-ups van passar per alguna incubadora d'empreses i que el 52% del seu finançament va venir de les denominades 3Fs (família, amics i coneguts) o de Business Angels. La majoria dels models de negocis responen a B2B, Business to Business (41%) o un model mixt de relació B2B/C (33%). Finalment el 26% dels enquestats tenen un model de B2C (Business to Consumer).

Establir relacions, crear sinèrgies, atreure inversió i detectar noves oportunitats de negoci és l’objectiu d’aquest clúster tecnològic que vol aprofitar el moviment emprenedor i tecnològic que, de manera espontània, s’ha gestat a Barcelona i l’ha situat com a ciutat capdavantera en aquest sector. Per no perdre aquest impuls i fins i tot per afiançar-lo i convertir Barcelona en el referent tecnològic del sud d’Europa, Barcelona Tech City està treballant en un pla d’activitats anual que inclouen des d’accions de networking, formació, workshops amb emprenedors, rondes d’inversió, conferències, premis a l’emprenedoria i col·laboració amb events com el 4YFN, Sonar+D, Primavera Sound, BizBarcelona, SIL2015, Hispack, etc... ‘El sector tecnològic ha de ser el motor de canvi dels negocis i les indústries tradicionals de Barcelona perquè el futur es tecnològic. Nosaltres volem fer de driver entre el sectors tradicionals i els digitals per ser més competitius, disruptius i innovadors’, apunta Martí. I repeteix: ‘Tenim les empreses, tenim incubadores, tenim talent i tenim capacitat…. El que volem consolidar ara és el reconeixement’.

.