S'aprova el reglament que regula l'accés a les professions d'Advocat i Procurador de Tribunals

El passat 16 de juny, el BOE va publicar el Reial decret 775/2011, del 3 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions
d'Advocat i Procurador dels Tribunals
.

Aquesta llei té com a
objectiu principal millorar la capacitació professional
d'advocats i procuradors com a col·laboradors rellevants de l'administració de
justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguin garantit un assessorament,
una defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat
com a elements essencials per a l'exercici del dret fonamental a la tutela
judicial efectiva.

La nova regulació, que estableix els requisits
necessaris per exercir d'advocat, és aplicable als llicenciats o graduats
en Dret amb posterioritat a l'entrada en vigor de la llei, és a dir,
el 30 d'octubre de 2011. Els nous requisits que fixa el reglament consisteixen
després d'haver
superat un curs de formació, realitzar un període de pràctiques
i aprovar una avaluació final.

Tenint en compte les exigències
que marca aquesta llei, l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra oferirà el proper
mes d'octubre la segona edició del Màster
en Advocacia
, que prepara als participants perquè puguin competir
al nou mercat laboral i d'acord al perfil demandat pels despatxos més
prestigiosos.

.