Aprovació del Pla Director de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra

El Consell Rector de l?IDEC-Universitat Pompeu Fabra va aprovar el dia 18 de juny el pla Director de l?IDEC pel període 2007-2012. El pla és el resultat d?un procés de debat iniciat fa un any en el qual hi han intervingut els representants empresarials i acadèmics que formen part dels òrgans de govern de l?IDEC-Universitat Pompeu Fabra, així com l?equip de direcció, directors de programes i antics alumnes de la institució. També hi ha pres part un nombre significatiu de dirigents empresarials i sindicals i alguns responsables d?universitats i d?escoles de negocis nacionals i internacionals. En conjunt es van realitzar 57 entrevistes personals i es van rebre comunicacions de 25 líders d?opinió.

A partir d?una anàlisi de les tendències actuals en el sector de la formació orientada a l?empresa i als professionals es va establir un quadre DAFO i es va definir la missió i visió de l?IDEC.

Missió: l?IDEC és un nexe de la Universitat Pompeu Fabra amb la societat, com a instrument de relació amb el món empresarial, els professionals i la societat en els àmbits de l?alta especialització, l?actualització de coneixements i el reciclatge professional.

En línia amb els objectius propis de la UPF, com a universitat pública, en la docència i la recerca, l?IDEC ofereix serveis de formació al llarg de la vida d?acord amb les necessitats socials, en la forma, en el lloc i en el moment que es requereixin.

Visió: l?IDEC orienta la oferta formativa a la demanda especialitzada en àmbits de coneixement d?excel·lència a nivell nacional i internacional. L?IDEC es proposa assolir una posició de lideratge en el mercat de la formació contínua i de postgrau, amb aliances estratègiques amb agents referents dels àmbits de la formació i de l?empresa.

El pla aprovat s?estructura en quatre grans estratègies (producte, internacionalització, aliances i institució) i estableix, per a cada una d?elles, un objectiu general i altres d?específics. Igualment el pla ha de permetre a l?IDEC dotar-se dels instruments de planificació i gestió necessaris per afrontar la nova etapa dins l?Espai Europeu d?Ensenyament Superior.

.