ALGÈRIA: Formació de dirigents d'empresa

El passat mes de juny, l'IDEC va acollir a Barcelona una delegació de l'INPED (Institut National de la Productivité et du Développement Industriel) i del Ministeri d'Indústria algerià, de la petita i mitjana empresa, i de la promoció de la inversió. La visita s'emmarca en el procés de constitució en el si de l'INPED-Boumerdes, de l'Ecole de Management Exécutif / INPED Executive Business School (IEBS). Amb aquest objectiu, durant la visita, es va subscriure un acord entre l'IDEC i l'INPED per col·laborar en l'organització de programes conjunts de capacitació de dirigents executius d'empresa algerians.

.