Activitats en l\'àmbit de la formació a mida

Workshop per a l\'Associació Catalana de la Premsa Gratuïta

El passat mes de maig es va dur a terme un workshop, dirigit per en Joan Francesc Canovas, director adjunt del Màster en Direcció de Comunicació de l\'IDEC, amb empresaris de premsa gratuïta, amb l\'objectiu de debatre els reptes actuals i les estratègies de futur del sector. La sessió va servir per detectar punts d\'interès de cara a organitzar les Terceres Jornades Internacionals de Premsa Gratuïta.

Formació sobre el nou Pla General de Comptabilitat per a Sanofi-Aventis

Durant el primer semestre de l\'any el professor Josep Lluís Boned ha impartit dues edicions del programa Nou Pla General de Comptabilitat per a Sanofi Aventis. L\'objectiu d\'aquestes edicions ha estat el de donar a conèixer a l\'àrea financera de Madrid i Barcelona d\'aquesta empresa el contingut principal del nou PGC on va exposar les principals característiques que incorpora la normativa vigent, com es durà a terme el canvi cap a la nova normativa i quins poden ser els principals impactes d\'aquesta.

.