Activitats en l'àmbit de la formació a mida

Curs per a l?Institut Català de les Indústries Culturals

Aquest mes d?abril s?ha iniciat la primera edició del programa ?El procediment administratiu comú i els procediments de concurrència competitiva?, dirigit per Montserrat Mateo. El programa, realitzat a mida per a l?Institut Català de les Indústries Culturals, neix amb l?objectiu de donar a conèixer els fonaments teoricopràctics que justifiquen i expliquen el sotmetiment de l?actuació administrativa a procediments formalitzats i a conèixer les previsions recollides a la Llei 30/1992 per a la seva correcta aplicació.

Creació del Curs en Farmacoeconomia per a Novartis

Continuant amb l?estreta línia de col?laboració que Novartis manté amb l?IDEC, aquest primer semestre Jaume Puig-Junoy ha desenvolupat per a ells el ?Curs d?especialista en Farmacoeconomia?. Mitjançant aquest programa es proporcionarà al col?lectiu de responsables de comptes, una formació especialitzada en economia i gestió dels serveis de salut i del medicament.

Corporate Finance per a Cuatrecasas

Dissenyat per Xavier Puig, el programa de ?Corporate Finance? va tractar diferents aspectes relacionats amb la comptabilitat de societats, l?impacte patrimonial de les operacions societàries i els principals indicadors de finançament d?operacions.

Formant la Guàrdia Civil

El passat mes desembre es va dur a terme el programa de formació ?Asistencia Técnica para la Atribución Forense de la Autoría de Textos? per al Departament d?Acústica i Imatge de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Dirigit per M. Teresa Turell, va tenir una durada de 50 hores i es va emmarcar en les activitats vinculades als programes de màster i de postgrau en Lingüística Forense. Aquesta experiència és un bon exemple de l\'interès que aquest àmbit de formació pot tenir per als cossos de seguretat en la seva activitat.

Programa de Dret Bancari per a Caixa Penedès

Al febrer d?enguany es va iniciar el nou programa en Dret Bancari desenvolupat conjuntament amb el Departament de Tresoreria de Caixa Penedès i Ramón Salelles. El programa ha nascut de la necessitat de donar a conèixer els principals aspectes relacionats amb l?actuació de les entitats de crèdit del mercat financer. Aquest tracta aspectes com: l?estatut corporatiu de l?entitat de crèdit; l?entitat de crèdit i el mercat de capitals, i l?entitat de crèdit i la contractació bancària.

Videoperiodisme per a TV3

Fruit de l\'acord de col?laboració amb Aula Parallel 40, i per encàrrec de TV3, s\'està realitzant el curs \"De periodistes a videoperiodistes\", dirigit per Joan González. El curs, que consta en total de tres edicions de 4 setmanes de durada cadascuna que s?impartiran durant el primer semestre de 2008, té com a objectiu donar a periodistes del departament d?informatius de la televisió autonòmica catalana formació especialitzada en càmera i narrativa perquè puguin treballar com a ENG.

.