Acord de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes i l’IDEC-UPF

Carme Martinell, directora general de l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra, i Begoña Aguilera, gerent del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, han signat un acord de col·laboració en el marc del Programa de postgrau d'Animació Sociocultural i Desenvolupament Comunitari: Gestió de Projectes i del Màster universitari de Documentació Digital (online).

Gràcies a aquest acord de col·laboració, els col·legiats de l’esmentat col·legi podran gaudir d’un descompte del 10% sobre el total de l’import de la matrícula d’aquests programes. Així mateix, el col·legi col.laborarà en la difusió dels dos programes mitjançant la seva web i els seus canals de difusió ´habituals.

Les biblioteques són  per definició, equipaments culturals de proximitat, centres que han d’arrelar-se en el medi on es troben. Les biblioteques són un sector actualment en expansió: la única competència cultural obligatòria dels municipis. La col.laboració amb els àmbits educatius no formals (bàsicament educació en el lleure i educació d’adults) és una de les funcions d’aquests equipaments. Per tant la biblioteca, tant pública com privada, és també un àmbit d’intervenció social i educativa, un espai de cohesió social on les tècniques de dinamització i d’animació sociocultural són molt apropiades. Els bibliotecaris capten nous públics, potencien la dimensió social de la biblioteca com un espai facilitador de processos democratitzadors de la cultura i com un espai de trobada i socialitzador de les pràctiques individuals d’acció i consum cultural.

Vivim una multiplicació de les fonts d’accés a la informació (TIC) i les biblioteques són un element clau en la formació en noves tecnologies. Les TIC  faciliten la democratització i la generalització de l’accés a les fonts d’informació a aquells que tenen propera la tecnologia, però pot  també generar exclusió per a aquells sectors que no poden accedir amb facilitat o pateixen un desconeixement  de les noves eines tecnològiques. Les biblioteques poden contribuir activament a fer de la societat de la informació, la societat del coneixement, fent accessible la informació a la majoria de la població, i garantint el seu abordatge de forma igualitària. L’objectiu és convertir la biblioteca en un equipament culturalment ric i  dinàmic, obert a la creació, amb una oferta diversificada i de qualitat, promoven la participació dels públics usuaris i dels diferents agents culturals del territori i de la ciutat.

.