Acord de col·laboració BIOCAT-PRBB-IDEC per a la realització del SIMS

El dia 20 de maig va tenir lloc la signatura d\'un conveni de col·laboració entre l\'IDEC, el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) i Biocat (BioRegió de Catalunya). El conveni defineix el compromís de les tres parts per organitzar el programa de seminaris de Science and Innovation Management Studies (SIMS) i ha estat signat pel director general de l\'IDEC, Pau Verrié, el director general del PRBB, Jordi Camí i Morell, i el president de la Comissió Executiva de Biocat, Manel Balcells i Díaz.

El SIMS és una plataforma d\'aprenentatge que uneix empreses, acadèmics i parcs tecnològics per compartir experiències i coneixements. L\'equip de direcció està format per José Carlos Gutiérrez-Ramos, Inflammation Reserch GSK a Stevenage (Regne Unit), com a director acadèmic, Ramón Marimón, catedràtic de la UPF, com a director-fundador, i Reimund Fickert, com a coordinador acadèmic.

Del 3 al 5 de juliol va tenir lloc una nova edició que va tractar sobre les estratègies de planificació, els processos i l\'ús dels assaigs clínics, així com la seva regulació legal. Aquesta darrera edició del seminari ha comptat amb un excel·lent quadre de professors format per directors de les millors empreses de biotecnologia d\'Europa i dels Estats Units com ara Jennie Sykes de GSK, Damian O\'Connell de Pfizer, Christian Elling de 7TM Pharmaceuticals, Piet Wiegerinck de Galapagos, Remy Luthringer de Forenap Pharma o Carlo Zanotti de Cellerix.

.