La UPF, una de les universitats més eficients d'Espanya, segons el rànquing de la Fundació CyD

RankingCYDLa UPF està considerada com una de les dues universitats més eficients d'Espanya, segons la segona edició del rànquing d'universitats de l'Estat fet per la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), en el qual han participat una seixantena de centres públics i privats (un 72% del total), i que analitza 560 titulacions i set àrees de coneixement.

El rànquing s'ha basat en un total de 31 indicadors institucionals, repartits entre les categories d'Ensenyament i aprenentatge, Recerca, Transferència de coneixement, Orientació internacional i Contribució al desenvolupament regional.

Les universitats que obtenen un nombre d'indicadors de rendiment alt (sobre una escala que diferencia entre rendiment alt, intermedi o reduït)  són les universitats Autònoma de Barcelona (amb 21 indicadors de rendiment alt ) i Pompeu Fabra (amb divuit), seguides per les universitats de Navarra i de Deusto (amb catorze).

Els resultats de rendiment no són absoluts, sinó que s'estableixen en comparació amb les dades del conjunt d'universitats participants i estan ponderats segons la mida de les institucions.

Divuit indicadors amb alt rendiment, vuit dels quals en recerca i cinc en transferència de coneixement

Dels 31 indicadors contemplats, la UPF obté un rendiment alt en divuit. Pel que fa als tretze indicadors que manquen per arribar als 31, en sis aconsegueix un rendiment intermedi, i en set, no obté puntuació, fet que suposa que hi ha absència o insuficiència de dades necessàries per al càlcul de l'indicador.

En Recerca obté alt rendiment (en vuit indicadors sobre els nou que hi consten) en fons externs de recerca, publicacions per PDI-ETC, impacte normalitzat, publicacions altament citades, publicacions interdisciplinàries, post-doctorats, trams de recerca vius i PDI funcionari sense trams.

En l'apartat de Transferència de coneixement, la UPF destaca en publicacions amb empreses, patents concedides per PDI-ETC, sol·licitud de patents am empreses privades i publicacions citades en patents

Finalment, aconsegueix alt rendiment en diferents ítems de les tres categories restants: Ensenyament i aprenentatge (taxa de graduació (màster) i graduació normativa (màster); Orientació Internacional (titulacions ofertes en un idioma estranger (grau), PDI internacional i publicacions internacionals; i Contribució al desenvolupament regional (publicacions regionals).

Una eina pràctica i personalitzable

El rànquing de la Fundació CyD, que permet comparar entre les diferents universitats, també ofereix informació sobre el grau de satisfacció dels estudiants dels diferents àmbits de coneixement del centre en la qual estan matriculats.

El rànquing, que utilitza al filosofia de l'U-Multirank de la Comissió Europea, fet a partir d'indicadors relatius, vol ser una eina pràctica interactiva en què sigui l'usuari el que busqui i seleccioni les universitats en base a categories que ell consideri importants.

Està pensat per aportar informació i criteris de decisió tant a futurs estudiants, responsables universitaris, investigadors o empreses i altres agents socials que volen establir vincles amb una universitat.

.