La UPF lidera la classificació d'universitats per la qualitat de la producció científica

CyDEl 7 de juliol es va presentar l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2013 (CyD 2013),  elaborat per experts de l'Instituto de Ciencias Políticas y Bienes Públicos del CSIC y del grup SCImago,  el qual ha valorat la producció científica de les entitats públiques i privades amb educació superior a l'Estat per al període 2008-2012.

Pel que fa a la qualitat de la producció científica,  avaluada segons l'impacte normalitzat dels articles científics publicats, la Universitat Pompeu Fabra continua estan en el primer lloc,  per davant de la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona,  millorant la seva puntuació respecte a l'anterior edició. 

Per al càlcul de l'impacte normalitzat s'ha tingut en compte, a més de les vegades en què els treballs han estat citats, la importància o rellevància de les revistes en què els treballs apareixen referits. 

A més de l'impacte normalitzat, l'informe CyD ha considerat altres indicadors de qualitat com ara el percentatge Q1, un indicador que del total de la producció científica d'una institució, té en compte els treballs publicats a revistes que pertanyen al primer quartil de la seva categoria temàtica. Atenent a aquest indicador la UB i la UPF lideren la classificació a l'Estat, en primer i en segon lloc, respectivament.

Finalment, pel que fa al percentatge d'excel·lència amb lideratge, un indicador que mesura la producció científica més citada liderada per la institució i que fa referència a la visibilitat i a la iniciativa dels investigadors, la UPF també s'ha situat pel davant de la UB i la UAB, i la Universitat Rovira i Virgili ocupa el primer lloc a l'Estat.  

L'informe conclou que, de les trenta institucions amb majors índex de qualitat, els centres catalans encapçalen els rànquings d'impactes normalitzats, superant el promig mundial i mostrant un significatiu grau d'internacionalització.

Informe de referència: http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013

.