La UPF convoca un concurs de projectes de Responsabiltiat Social Universitària

El Consell Social i el vicerectorat de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF obren la segona convocatòria del concurs de projectes en matèria de Responsabilitat Social Universitària (RSU), per impulsar i prestigiar el compromís social de la institució i la comunitat i implantar noves iniciatives en aquest àmbit.

Els projectes que participin en aquesta convocatòria, adreçada a estudiants, docents, investigadors i personal d'administració i serveis de la UPF o del Grup UPF, es poden presentar fins al 10 de juliol.

Un dels requisits que han Imatge de la ciutat de Barcelonade complir és que s'han de poder implementar a la Universitat o en el seu entorn més pròxim en el termini màxim d'un any, i han de contribuir a una millora de la qualitat de vida institucional, d'alguns dels seus membres o del seu entorn territorial.

La igualtat d'oportunitats, la sostenibilitat ambiental, el voluntariat, l'atenció a col·lectius desfavorits, la contribució al desenvolupament social, cívic, cultural i esportiu o el retiment de comptes son alguns dels temes sobre els quals es poden centrar les propostes, que poden ser individuals o col·lectives i es poden presentar en col·laboració amb entitats de l'entorn del campus universitari.

Una comissió avaluadora decidirà el projecte guanyador del concurs, que comptarà amb la col·laboració econòmica del Consell Social de la UPF, per un import màxim de 3.000 euros. Aquesta comissió, que estarà presidida per la presidenta del Consell Social, comptarà amb la participació de la vicerectora responsable de l'àmbit i de personal tècnic de la Universitat, així com amb representació social externa i dels diferents col·lectius de la comunitat universitària.

.