Se signa un conveni de col·laboració amb el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos de Mèxic

La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua i el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos  de Mèxic (FIDERH) han signat un acord de col·laboració gràcies al qual s'oferirà als estudiants mexicans que financin els seus estudis mitjançant  FIDERH dos descomptes anuals del 20% en alguns màsters i programes de postgraus de la UPF-Barcelona School of Management i de l'UPF-IDEC.
D’altra banda, FIDERH podrà finançar el cost de manutenció a aquells estudiants que compleixin amb els requisits que estableixi la pròpia entitat.

L'objectiu de FIDERH és coadjuvar mitjançant l'atorgament de crèdits, a la formació i superació d'especialistes tècnics i de grau superior, en aquelles disciplines científiques, tecnològiques i administratives que de forma rellevant contribueixin al desenvolupament econòmic i social del país.

La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua té per objecte promoure i contribuir al progrés de la societat inserint els tècnics i professionals, especialment els titulats universitaris, en el seu àmbit professional específic i ampliar els seus coneixements acadèmics científics i culturals.

A la programació acadèmica 2015-2016, els descomptes s'aplicaran als següents programes:

UPF-Barcelona School of Management
Master of Science in Finance and Banking
Master of Science in International Business
Master of Science in IT Strategic Management
Master of Science in Management
Màster en Fiscalitat
Màster Universitari en Banca i Finances
Màster Universitari en Gestió Financera i Auditoria de l'Empresa
Màster en Direcció de Recursos Humans a les Organitzacions
Màster Universitari en Màrqueting
Màster en Màrqueting Directe i Digital
Màster Universitari en Negocis Internacionals
Màster Universitari en Mercats Financers

UPF-IDEC

Màster en Comunicació Política i Institucional 
Màster en Direcció de Comunicació 
Màster en Periodisme Cultural 
Màster en Periodisme Esportiu 
Màster en Periodisme Polític Internacional
Màster en Estratègia i Gestió Creativa de la Marca 
Màster en Protocol i Relacions Públiques 
Màster Universitari en Animació
Màster Universitari en Arts Digitals 
Màster en Mediació Professional
Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials 
Màster en Creació Literària
Màster en Edició
Màster en Gestió d'Indústries Creatives i Culturals
Màster en Traducció Biomèdica i Farmacèutica
Màster en Traducció Literària i Audiovisual

 

.