Luis Chamorro, professor de l'àrea de finances, membre del comitè de Direcció de CatalunyaCaixa

Luis Chamorro, llicenciat en Econòmiques, Màster en Direcció Financera i Comptable per la UPF i professor de finances de la UPF Barcelona School of Management, amb una àmplia experiència de responsabilitat en l'àmbit de Banca d'Empreses i Corporativa a CatalunyaCaixa, lidera la Direcció d'Empreses, Corporativa i Institucional i formarà part del Comitè de Direcció de l'entitat.

També s'incorporen a CX com a membres del Comitè de Direcció: Jordi Cervera, assumint la Direcció de Recursos Humans; Carles Penes, que assumeix la Direcció Comercial de l'entitat; Cristina Langarika, directora de Comunicació, Imatge Corporativa i Publicitat; i Joan Ràfols, director dels Serveis Jurídics de l'entitat. Carme Sesé, Josep Maria Panicello, Miquel Perdiguer i Josep Reyner són ratificats en les seves respectives direccions de Riscos, Financera, Mitjans, i Control i Gestió Global de Risc en el Comitè de Direcció.

Catalunya Caixa

Sota la presidència executiva de José Carlos Pla, l'entitat comptarà amb dues direccions específiques integrades en el Comitè de Direcció: la Direcció Comercial amb responsabilitat sobre la xarxa d'oficines, Banca a Distància i Màrqueting; i la Direcció d'Empreses, Corporativa i Institucional, amb oficines i gestors especialitzats en els segments d'empreses, pimes i banca corporativa

.