La UPF, novena millor universitat europea segons l'U-multirank

La Unió Europea presenta la segona edició de l' U-multirank, una eina multidimensional per avaluar l'activitat de les universitats, creada el 2014 amb l'objectiu d'allunyar-se dels rànquings i les llistes de classificacions "tancades" d'universitats.

En aquesta segona edició, si fem la cerca amb un criteri ampli -universitats de la UE que imparteixen titulacions de grau, màster i doctorat- i sense modificar els indicadors que, per defecte, ja figuren en l'eina, d'un total de 582 universitats, la UPF ocupa la novena posició en l'àmbit europeu, i és també la primera espanyola. Aquesta posició suposa una millora de sis llocs en relació amb l'any anterior, un fet rellevant atès que el rànquing ha incrementat el nombre d'institucions avaluades fins a 1.200, entre institucions públiques i privades (350 més que l'any anterior) i procedents de 82 països d'arreu del món.

La particularitat de l'eina és que permet a l'usuari escollir sota quins paràmetres elabora la seva tria. Així, per exemple, l'usuari pot escollir les universitats en funció de la seva mida (petita, mitjana, gran); del tipus de títols que imparteixen (grau, màster, doctorat); del nivell d'ingressos que destinen a la recerca; de la seva procedència (filtrant per continent, país o regió), etc. L'usuari pot escollir fins a 12 indicadors diferents i l'eina fa la cerca de manera automàtica únicament entre les universitats que reuneixen aquests requisits. Posteriorment, l'eina avalua l'activitat de les institucions escollides en funció de 5 dimensions (docència, recerca, transferència, internacionalització i implicació regional) i fins a 31 indicadors, que l'usuari també pot triar.

Set disciplines avaluades i diferents vies de consulta

El rànquing mostra els resultats globalment però també per a una selecció de matèries. Així, als àmbits escollits en la primera edició (empresarials, enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica i física), s'hi han afegit els camps de psicologia, ciència computacional i medicina.

D'altra banda, l'eina permet consultar els resultats de tres maneres diferents. L'opció "estudiants" permet localitzar una universitat d'acord amb els interessos de l'usuari; l'opció "comparar" permet veure la comparativa de dues o més universitats també en funció dels interessos de l'usuari (l'opció emprada per fer la figura 1) i, finalment, l'opció "d'un cop d'ull" permet consultar el perfil d'una universitat. La figura 2, que il·lustra els resultats de la UPF, s'ha realitzat a partir d'aquesta via.

.